Fællesforening & Styregruppe

To gange om året mødes alle foreninger til Fællesforeningmøde i Fjelstervang Landsbycenter

Næste møde er den 19.august 2020 kl. 19.00
På møderne udpeges deltagere til Styregruppen for Fjelstervangs fremtidsudvikling
Styregruppen er tovholder på beslutninger, der er taget på Fællesforeningmøderne
Organisationsplan for Fjelstervang