Fællesforening & Styregruppe

To gange om året mødes alle foreninger til Fællesforeningmøde i Fjelstervang Landsbycenter

Næste møde er den 25.januar 2022, kl. 19.
På møderne udpeges deltagere til Styregruppen for Fjelstervangs fremtidsudvikling
Styregruppen er tovholder på beslutninger, der er taget på Fællesforeningmøderne