Bestyrelse

Formand Niels Erik Meldgaard Nielsen  Mail: monanem@live.dk Mobil.: 20859174

Næstformand Gunner Aagaard Andersen Mail: gunner_andersen1947@mail.dk Mobil.: 23470297

Kasserer Karsten Green Mail: karstengreen@hotmail.dk Mobil.: 20329079